Rowiński, J. (2009). Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 57–72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.5