Pavlíková, G. (2009). Polityka regionalna a rozwój wsi w Republice Czeskiej w kontekście integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 73–87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.6