Satoła, Łukasz, & Żmija, J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 91–101. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.7