Heller, J. (2009). Inwestycje jako instrument polityki regionalnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 103–118. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.8