Kałuża, H. (2009). Obszary problemowe w polityce regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 119–128. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.9