Drabik, E. (2009). Kumulacja ryzyka na rynkach finansowych jako zagrożenie równowagi rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 145–160. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.11