Pałasz, L. (2009). Polityka regionalna Unii Europejskiej szansą polskich regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 11–19. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.1