Gierczycka, J. (2009). Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w rozwoju Górnego Śląska. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 173–185. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.13