Pondel, H. (2009). Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki regionalnej na przykładzie województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 187–197. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.14