Cebulak, J. (2009). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 213–225. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.16