Sołoma, A. (2009). Banki w roli multiplikatorów rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre konstatacje z badań w regionie warmińsko-mazurskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 227–238. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.17