Standar, A. (2009). Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 239–248. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.18