Adamowicz, M., & Smarzewska, A. (2009). Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 251–269. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.19