Grad, B. (2009). Kształtowanie konkurencyjności regionu – nowego atrybutu przestrzeni gospodarczej Unii Europejskiej w świetle uwarunkowań polityki innowacyjnej perspektywy finansowej UE dla Polski na lata 2007 2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 271–282. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.20