Wojewódzka, A. (2009). Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 283–291. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.21