Góralski, P., & Lazarek, M. (2009). Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 307–315. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.23