Kołyska, J. (2009). Wsparcie zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa środkami z funduszy strukturalnych w latach 2004-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 161–170. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.12