Dewalska-Opitek, A. (2010). Model kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 219–229. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1586