Kierepka, M. (2010). Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 151–159. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1580