Grębowiec, M. (2010). Reklamy kontrowersyjne i ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych przez konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 444–455. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1566