Dłubakowska-Puzio, E., Łowkiewicz, A., & Olejniczak, D. (2010). Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowaniapracowników. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 399–411. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1562