Dmowski, Łukasz. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (3(52), 371–385. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1560