Toruński, J., & Wyrębek, H. (2010). Znaczenie sektora bankowego w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce na przykładzie BOŚ w latach 2000 – 2007. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 18–26. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1547