Drejerska, N. (2010). Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 27–34. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1546