Rakowska, J., & Wojewódzka, A. (2010). Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 35–41. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1545