Pomianek, I. (2010). Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 42–49. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1544