Wróblewska, E. (2010). Inwestycje lokalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, na przykładzie gminy Ryki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 65–75. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542