Podstawka, M., & Rudowicz, E. (2010). Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 79–87. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2013.4.53.47