Waściński, T., & Wójcik, G. (2010). Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 100–109. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1539