Kowalska, I. (2010). Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 110–118. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1538