Borowik, M., & Waściński, T. (2010). Zastosowanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach Policji. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 119–131. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1537