Koza, A., & Politaj, A. (2010). Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w dobie zmian zasad dofinansowania ich zatrudniania. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 132–140. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1536