Woźniak, B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 151–161. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1534