Henryk, W., & Janusz, T. (2010). Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 165–172. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1533