Gralak, K. (2010). Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 9–17. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1532