Prus, P., & Wawrzyniak, B. (2010). Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 181–195. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1531