Wyrębek, H. (2010). Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 196–203. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1530