Jurkowski, R. (2010). Interes konsumenta a interes banku w umowach o kredyt na zakup samochodu. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 227–237. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1527