Piocha, S., & Radlińska, K. (2010). Uwagi na temat kryzysu gospodarczego i sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 238–251. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1526