Kozak, S. (2010). Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 252–263. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1525