Miedzik, A., & Wicka, A. (2010). Rodzaje ubezpieczeń i czynniki decydujące o wyborze ubezpieczyciela. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 264–277. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1524