Szwacka-Mokrzycka, J. (2010). Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 278–286. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1523