Olkiewicz, A. (2010). Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 287–297. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1522