Wiśniewski, T. (2010). Indeks RESPECTIndex jako inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie tworzenia zasad CSR na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 301–311. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1521