Satoła, Łukasz. (2010). Dynamika wartości aktywów na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 312–321. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2010.4.53.68