Karpio, A., & Żebrowska-Suchodolska, D. (2010). Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 322–331. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1519