Ociepa-Kicińska, E. (2010). Dywersyfikacja ryzyka, a ograniczenia w polityce inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 332–340. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1518