Rykowska, J., & Sawicka, J. (2010). Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 341–350. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1517