Bąk-Filipek, E., & Tetwejer, U. (2011). Marketing in the food trade. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (5(54), 17–35. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1515