Kozak, S. (2011). Zmiany struktury kanałów dystrybucji a poprawa warunków konkurencji w sektorze ubezpieczeń w Polsce w latach 2002-2009. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (5(54), 59–70. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1512